İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Yönetmeliği, her işverenin, işyerinde yapılan herhangi bir işin hangi sağlık ve güvenlik tehlikelerine bağlı olduğunu belirlemesini ve ayrıca çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için ihtiyati tedbirler oluşturmasını gerektirir. Bu Yönetmeliğin amacı; işverenlerin işyerlerinde kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülükleri ile bu işlemleri gerçekleştirecek laboratuvarların yetkilendirilmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuat, İşverenlerin bu gerekliliklere uymasına yardımcı olmak için Mesleki Hijyen Araştırmaları ve değerlendirmelerinin Onaylı Denetleme Otoritesi tarafından yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.

Kocaeli İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimliği tarafından dış kaynak olarak görevlendirilen nitelikli bir denetçinin, iş yerinizin siz ve çalışanlarınız için sağlıklı ve güvenli bir yer olduğundan emin olmak için iş yerinizde derinlemesine bir inceleme yapmasını bekleyebilirsiniz.

İŞ HİJYENİ HİZMETLERİNDEN KİMLER YARARLANACAK:
İşverenler: İşveren, insanları işe alan ve yaptıkları iş karşılığında ödeme yapan hükümet, özel sektör, kar amacı gütmeyen kuruluş veya iş sektöründeki bir kişi veya kuruluştur.
Çalışanlar: Çalışan, bir kişi veya şirket için çalışması karşılığında ücret alan kişidir. İşçilerin çalışan olarak kabul edilmeleri için tam zamanlı çalışmalarına gerek yoktur; onlara yalnızca çalışmaları için bir işveren tarafından ödeme yapılması gerekir.

HANGİ İŞ HİJYENİ HİZMETLERİNİ SUNUYORUZ:
Bu İş Hijyeni Ek Hizmeti şunları içerir:

  • Yeterli aydınlatmanın olup olmadığını test etmek için yapılan denetimler
  • Kimyasal Araştırmalar
  • Yeterli havalandırmanın olup olmadığını test etmek için yapılan incelemeler
  • Isıya maruz kalan alanlarda denetimler
  • Soğuğa maruz kalan bölgelerde denetimler
Resim
X