Sağlık ve Güvenlik Denetimleri

Resim

Sağlık ve güvenlik denetimleri, işletmenizin en son sağlık ve güvenlik mevzuatına uygun olmasını ve tüm çalışanlarınızın ve yüklenicilerinizin işyerinde güvende olmasını sağlamanın iyi bir yoludur.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Dairesi, büyük kamu ve özel sektör kuruluşlarının sağlık ve güvenlik performansını denetlemek ve raporlamak için resmi prosedürlere sahip olması gerektiğini belirtmektedir.

Bağımsız sağlık ve güvenlik denetimleri, güvenlik programlarınızın ne kadar etkili olduğunu belirlemenize yardımcı olur ve bu nedenle bunlar güvenlik yönetimi sisteminizin önemli bir parçasıdır.

Bir işletme sahibi olarak sağlık ve güvenlikle ilgili tüm hususları ve düzenlemeleri izlemek, sürdürmek ve gözden geçirmek yasal görevinizdir. Bir kuruluş, denetim gerekliliklerine ve sürecine bağlı kalarak sağlık ve güvenliğin proaktif olduğunu ve mevzuat, sigorta ve yangın standartlarına uyumlu olduğunuzu gösterebilecektir.

Kocaeli İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimliği'nde sağlık ve güvenlik danışmanlarımız, işletmenizde gerçekleştirilen bir sağlık ve güvenlik denetiminin, şirketinizin standartlara uygun olduğuna dair tam bir gönül rahatlığı sağlamasını sağlayacaktır. Denetimlerimiz iyileştirilmesi gereken alanları belirlemenin yanı sıra kuruluşunuzdaki olumlu faaliyetleri de vurgulayacaktır.

İşyeri denetiminin ardından takip edilmesi kolay ve destekleyici fotoğraflar içeren detaylı bir rapor ve eylem planı hazırlayacağız. Rapor, mevcut düzenlemelerinizin yanı sıra yasal gereksinimlerinizi karşıladığınızdan emin olmak için yapmanız gereken eylemlerin ayrıntılarını verecektir. Hangi alanların acil veya kısa vadeli eyleme ihtiyaç duyacağını bilmeniz için eylemler önceliklendirilecektir.

Sağlık ve güvenlik denetiminin amaçları

 • Mevcut güvenlik süreçlerinin ve prosedürlerinin yasal olarak uyumlu olup olmadığını değerlendirin
 • İşyerindeki riskleri ve risk seviyelerini belirleyin
 • Düzenlemenin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarın
 • İyileştirmelerin nerede ve nasıl yapılacağını belirleyin
 • Sağlık ve güvenlik kaynaklarının yeterli olmasını ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Güvenli olmayan uygulamaları ve tehlikeleri ortadan kaldırın
 •  Uygun bir performans değerlendirme sisteminin mevcut olup olmadığını kontrol edin

Sağlık ve güvenlik denetiminin faydaları

 • İyileştirilmiş iş gücü güvenliği
 • Daha az kaza, yaralanma ve hastalık
 • Daha düşük işçi tazminat maliyetleri
 • Daha az yasal hak talebi
 • Daha az mevzuat belirsizliği ve uyumluluk riski
 • İyileştirilmiş çalışan morali ve daha düşük personel devri
 • Geliştirilmiş verimlilik ve üretkenlik
X